Twój profil

Witaj!              | 
Stona główna Koty Regulamin świadczenia usług płatnych w serwisie Weterynarz On-Line
Regulamin świadczenia usług płatnych w serwisie Weterynarz On-Line PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciek Sz   
środa, 29 listopada 2006 23:41

Regulamin świadczenia usług w serwisie Weterynarz On-Line

(obowiązuje od dnia 30.12.2006 r.)

 

I. Postanowienia wstępne

 1. Poniższy dokument stanowi standardową umowę pomiędzy MATWET Sylwia Szymańska, zwana dalej MATWET, a klientem, korzystającym z usług płatnych oferowanych za pośrednictwem serwisu Weterynarz On-Line, nazywanego dalej serwisem.
 2. Przez złożenie zamówienia klient uznaje wszystkie postanowienia poniższego dokumentu za wiążące go.
 3. Przez przyjęcie zamówienia firma MATWET Sylwia Szymańska, uznaje wszystkie postanowienia poniższego dokumentu za wiążące ją.
 4. MATWET Sylwia Szymańska zastrzega sobie prawo dokonywania zmian treści niniejszych postanowień w dowolnym czasie i formie.  
 5. O zmianach niniejszych zasad firma będzie informowała wszystkich aktualnych klientów pocztą elektroniczną na adresy email klientów
  1. podane podczas rejestracji usługi oraz, jeżeli takowe powstały
  1. na adresy email założonych kont
 6. Umowy odbiegające treścią od niniejszych postanowień mogą być negocjowane indywidualnie i zawierane w formie pisemnej.

II. Przebieg uruchamiania usługi

 1. Zamówienie usługi odbywa się poprzez interfejs na stronie serwisu, o ile strony nie uzgodniły inaczej
 2. Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, dane do faktury, inne dane wymagane podczas składania zamówienia) podczas aktywacji Usługi. Wpisanie nieprawdziwych danych stanowi naruszenie postanowień Regulaminu i upoważnia MATWET zaprzestania świadczenia usługi z zastrzeżeniem postanowień pt. 11 rozdziału III niniejszego regulaminu.
 3. Po otrzymaniu zamówienia MATWET w ciągu uruchamia usługę, oraz wysyła e-mailem żądanie zapłaty obejmujące okres wskazany przez klienta w zamówieniu w formie rachunku / faktury pro-forma.
 4. Termin płatności wymienionej w pt. 3 wynosi 14 dni, chyba że strony ustaliły inaczej
 5. Zawarcie umowy następuje z chwilą stwierdzenia przez firmę MATWET, że powyżej opisana kwota została uregulowana.
 6. Stwierdzenie wymienione w pt. 4 następuje wyłącznie na podstawie wyciągu z konta bankowego firmy MATWET
 7. Jeżeli pierwsza wpłata nie wpłynie w ciągu 14 dni od daty wysłania żądania zapłaty, MATWET ma prawo zaprzestać świadczenia usługi bez ostrzeżenia.

III. Zasady świadczenia usługi

 1. Klient ma prawo do wsparcia technicznego przez firmę MATWET. Kontaktu w sprawach technicznych należy dokonywać przez wypełnienie formularza na stronie “Kontakt z nami” lub poprzez przesłanie maila na adres “ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Klient może korzystać z usług świadczonych przez MATWET w ramach udostępnionych możliwości technicznych wynikających ze specyfikacji usługi.
 3. Korzystając z usług swiadczonych przez MATWET Klient nie może natomiast podejmować działań:
  1. uznawanych powszechnie za niedozwolone, choćby nie były one naruszeniem prawa.
  2. wysyłać masowej, niezamówionej poczty pod adresy osób i firm, które jej nie zamawiały (spam).
  3. Użytkować usług w sposób naruszający obowiązujące prawo
  4. Użytkować uslug w sposób naruszający dobre zwyczaje internetowe (tzw. netykieta).
 4. 4.W przypadku wykrycia naruszenia postanowień pt 3 regulaminu, MATWET ma prawo do podjęcia kroków mających na celu powstrzymanie postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności
  1. powiadomienia klienta o fakcie naruszenia regulaminu i zarządania zaprzestania działań naruszających zapisy regulaminu
  2. wstrzymania świadczenia usługi do czasu zaprzestania działań naruszających regulamin
  3. skasowania usługi
 5. Opłaty za udostępnianie konta, aliasu lub autorespondera serwera muszą być przekazywane bez wezwania przed rozpoczęciem kolejnego okresu użytkowania konta lub w ciągu 7 dni od wysłania żądania zapłaty.
 6. MATWET zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia usługi lub jej skasowania w przypadku nie dokonania opłaty w terminie wymienionym w pt 5
 7. MATWET zastrzega sobie prawo do umieszczania skróconej lub pełnej nazwy klienta w spisach klientów, materiałach reklamowych, informacjach dla potencjalnych klientów, chyba że klient wyraźnie oświadczy w postaci pisemnej lub mailowej, że nie życzy sobie umieszczania w w/w spisie.
 8. Klient, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas aktywacji Usługi w celach służących świadczeniu usług, oraz informowanie wystawieniu żadania płatności a także o zmianach i nowościach w świadczonych usługach.
 9. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).  
 10. Rezygnacja z usługi wiąże się z usunięciem wszelkich danych osobowych klienta z systemów MATWET.
 11. Zaprzestanie świadczenia usługi przez MATWET z winy klienta wynikającej z naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, jest podstawą odmowy zwrotu przez MATWET wpłat, nadpłat i jakichkolwiek kosztów poniesionych przez klienta, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku uregulowania przez niego pełnej opłaty za cały czas faktycznego świadczenia usługi.
 12. MATWET nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. problemy wynikające z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności za problemy związane z transmisją danych.
  2. szkody wynikłe z utraty przez klienta danych dostępowych do świadczonych usług (hasła, tokeny, klucze itp.), co nie wyklucza dołożenia starań ze strony MATWET mających na celu pomoc w zablokowaniu dostępu do danych klienta osobom niepowołanym
  3. ewentualne utracone korzyści klienta, zobowiązując się w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji do zwrotów kosztów w maksymalnej wysokości wynoszacej wielkość abonamentu, na okres którego usługa została wykupiona

IV. Rezygnacja z usługi

 1. Jeśli klient zamierza zrezygnować z usług MATWET, powinien zgłosić takie życzenie e-mailem, listownie lub faxem z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Wyłączenie usługi następuje automatycznie z ostatnim dniem opłaconego okresu.
 3. Klient zobowiązany jest pokryć wszelkie zaległe opłaty wynikające ze świadczenia usług przez MATWET klientowi przed zgłoszeniem rezygnacji z usługi pod rygorem jej nieprzyjęcia. Należności te nie ulegają anulowaniu w razie rezygnacji, chyba że strony postanowią inaczej.
 

Wiadomości

Nie jesteś zalogowany.

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 83 gości 

Tagi

Dysplazja stawu łokciowego Młodzieńcze zapalenie kości Nowofunland Rottweiler Wsparcie żywieniowe kotów z brakiem łaknienia chudnięcie dyskopatia dysplazja kot koty kulawizna leczenie lekarz weterynarii oddychanie pies pies kuleje praca dla weterynarza psy weterynaria weterynarz