Twój profil

Witaj!              | 
Protest lekarzy weterynarii PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciek Sz   
wtorek, 04 stycznia 2011 22:48
Dotychczasowe rozmowy samorządu weterynaryjnego z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi nie przyniosły ustaleń satysfakcjonujących lekarzy weterynarii badających zwierzęta rzeźne i mięso. Od piątku nie będą oni podpisywali umów na badanie zwierząt kierowanych do uboju. Skutek - utrudnienia w handlu mięsem, rybami, ale także np. nabiałem. Publikujemy uchwałę KIL-W w tej sprawie

KOMUNIKAT Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej z dnia 20 stycznia 2011 r.

Na podstawie § 2 uchwały KRLW nr 32/2011/V z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie akceptacji wyników negocjacji zespołu Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zobowiązuje się lekarzy weterynarii wolnej praktyki oraz powiatowych lekarzy weterynarii zawierających umowy na czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii do podpisywania tych umów na czas określony z terminem ich obowiązywania do dnia 28 lutego 2011 roku.

 Projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

MRiRW opublikowało dwa projekty, dotyczące:

  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

Lekarze weterynarii mogą zgłaszać uwagi do tych projektów proszę do 31 stycznia 2011. Więcej  na stronie KiL-W.

 

Wcześniej, KIL-W podjęła następującą uchwałę:

 

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna działając na podstawie art. 39 ust.1 pkt.4 w zw. z art. 10 ust.2 pkt.3 i 10 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tj. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 767) uchwala, co następuje:

§ 1

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podtrzymuje w całej rozciągłości uchwałę nr 28/2010/V z dnia 9 grudnia 2010 roku

§2

Ponadto zobowiązuje się wszystkich lekarzy weterynarii od dnia 7 stycznia 2011 r. aż do odwołania, do:

- odmowy zawierania umów  

- wypowiedzenia wcześniej zawartych umów

określonych w art.16 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112 poz. 744 t.j.) na rok 2011 z powiatowymi lekarzami weterynarii na czynności z wyznaczenia i nie wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit d-i oraz k-l ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, a mianowicie:

d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

e) badania mięsa zwierząt łownych,

f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,

g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,

h) sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem

i) przechowywaniem tych produktów oraz produktów akwakultury, ślimaków i żab,

j) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych,

k) sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią;

l) badania laboratoryjnego na obecność włośni

 

§ 3

Krajowa Rada zobowiązuje zespół negocjacyjny do kontynuowania prac z rządem i podjęcia wszelkich działań mających na celu rozpoczęcie negocjacji bezpośrednio z Premierem Rządu RP Donaldem Tuskiem lub upoważnionym przedstawicielem Premiera w sprawie :

a)        odstąpienia od łączenia organów Inspekcji Weterynaryjnej z innymi inspekcjami w ramach resortu rolnictwa,

b)        wyłączenia struktur Inspekcji Weterynaryjnej z pakietu ustaw dot. konsolidacji i racjonalizacji zatrudnienia w administracji państwowej,

c)         regulacji płac lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej do poziomu wynagrodzeń zbliżonego do obowiązującego w innych krajach Unii Europejskiej zgodnie z Apelem VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie płac i sytuacji kadrowej Inspekcji Weterynaryjnej

d)        nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii zgodnie z projektem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 30 listopada 2009 roku oraz Apelem VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Dotychczasowe rozmowy z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi nie przyniosły ostatecznych rozwiązań, które Krajowa Rada Lekarsko - Weterynaryjna działając w interesie wszystkich lekarzy weterynarii mogłaby zaakceptować.

Kategoryczna odmowa rozmów na tak ważkie tematy jak wynagrodzenie lekarzy weterynarii pracujących w Inspekcji Weterynaryjnej oraz tworzenie Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, a także lekceważący stosunek ministra Sawickiego do lekarzy weterynarii prezentowany przez niego w mediach, zmusza Krajową Radę Lekarsko – Weterynaryjną do podjęcia powyższych decyzji w imię godności lekarzy weterynarii oraz ochrony zdrowia publicznego.

Nie bez znaczenia jest też fakt, iż zmiana rozporządzeń o opłatach i wynagrodzeniach nastąpiła na 6 dni przed wyborami, a więc była działaniem czysto politycznym skierowanym do producentów rolnych czyli potencjalnych wyborców, a nie działaniem mającym jakiekolwiek przesłanki merytoryczne.

 

Komentarze  

 
#2 Grzegorz K . 2011-11-11 18:36
:lol:
 
 
#1 Klub LW 2011-01-12 14:23
Zachęcamy do zapoznania się z najświeższym raportem dotyczącym protestu lekarzy weterynarii, który trwa już od ponad miesiąca. Przyjrzyj się temu, co w ostatnich dniach na temat protestu napisała prasa. Przeglądając raport --> Protest Lekarzy Weterynarii dowiesz się również, jakie propozycje i ustalenia towarzyszą sprawie od jej początków do teraz.
 

Musisz być zalogowany, żeby dodawać komentarze.
Zaloguj się teraz.
Jeżeli nie masz konta, zarejestruj się!

Wiadomości

Nie jesteś zalogowany.

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 193 gości 

Tagi

Dysplazja stawu łokciowego Młodzieńcze zapalenie kości Nowofunland Rottweiler Wsparcie żywieniowe kotów z brakiem łaknienia chudnięcie dyskopatia dysplazja kot koty kulawizna leczenie lekarz weterynarii oddychanie pies pies kuleje praca dla weterynarza psy weterynaria weterynarz